Modulárny evakuačný rozhlas pre stredné a väčšie aplikácie

Systémové funkcie:

 • kompaktný, modulárny, decentralizovaný systém
 • riadiace jednotky so zálohovým zosilňovačom v jednom ráme
 • max zostava 40 rámov
 • az 640 samostatných reproduktorových zón
 • celkový výkon systému až 40kW
 • možnosť nezávislého vysielania BGM a varovných správ
 • pamäť pre prednastavené oznamy
 • 320 audio vstupov MIC / LINE
 • 1000 nahratých evakuačných hlásení
 • 640 logických zón
 • záznam udalostí systému, email notifikácia
 • redundantná komunikácia cez ethernet, kruhové zapojenie
 • detekcia a indikácia závad
 • systém určený pre malé a stredne veľké objekty
 • škalovateľný výkon zosilňovačov 150/300/500W
 • 4/8/16 reproduktorových zón podľa typu rámu
 • evakuácia aj pri zlyhaní riadiacej jednotky, funkcia "CPU OFF"
 • 2-kanálový režim súčasného prehrávania evakuačnej správy
 • z pamäte a živého hlásenia požiarnym mikrofónom do rôznych zón
 • alarmové vstupy/výstupy
 • ANC funkcia dynamickej hlasitosti podľa šumu v pozadí
 • DSP funkcie equalizer, compressor, delay
 • napájanie 24 VDC zálohovým napájacím zdrojom
 • inštalácia do 19" racku
 • EN 54-16
 • pre hlásenie zo strany hasičov v núdzových situáciách
 • 3 tlačidlá (s možnosťou rozšírenia o 20 program. tlačidiel)
 • výber zón / LED indikácia stavov
 • prepínač pre núdzové vysielanie do všetkých zón
 • pripojenie až 3 rozširujúcich jednotiek RM-320F
 • systémový softvér umožňuje priradenie funkcií na jednotlivé tlačidlá
 • napájacie zdroje 1000 alebo 2000W
 • 8x výstup 31 VDC (max 25A)
 • 3x výstup 31VDC/5A
 • diagnostické prepojenie s ústredňou a rozširovacími zosilňovačmi
 • inštalácia do 19" racku

Príklad zapojenia