Kompaktný evakuačný rozhlas pre malé a stredné aplikácie

Systémové funkcie:

 • 6 - 60 samostatných reproduktorových zón
 • celkový výkon systému až 3 600 W
 • možnosť nezávislého vysielania BGM a varovných správ
 • 10 min. pamäť pre prednastavené oznamy
 • 4 - 13 audio vstupov MIC / LINE
 • nastavenie hlasitosti pre každý zvukový výstup
 • 8 externých mikrofónov
 • 2 voliteľné audio vstupy pre hudbu na pozadí
 • 8 prioritných úrovní
 • záznam 1000 udalostí systému
 • LCD displej s CZ / SK lokalizáciou
 • zobrazenie aktuálneho stavu a nastavenie konfigurácie
 • zabudovaný núdzový mikrofón
 • komunikácia Modbus protokolom
 • kompletná detekcia a indikácia závad
 • kontinuálne sledovanie liniek reproduktorov bez prerušenia hudby na pozadí
 • systém určený pre malé a stredne veľké objekty
 • použitie v administratíve a výrobných podnikoch, školách, zdravotníckych zariadeniach ...
 • výkon 240 W alebo 360 W / 100 V
 • 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti
 • prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy
 • dohľad nad všetkými komponentmi systému s indikáciou závad
 • evakuácia aj pri zlyhaní riadiacej jednotky, funkcia "CPU OFF"
 • 2-kanálový režim súčasného prehrávania evakuačnej správy z pamäte a živého hlásenia požiarnym mikrofónom do rôznych zón
 • napájanie 230 VAC / 24 VDC zálohovým napájacím zdrojom
 • inštalácia do 19" racku
 • EN 54-16
 • výkon 240 W alebo 360 W / 100 V
 • 6 zón s individuálnou reguláciou hlasitosti
 • prevádzkové a evakuačné logické vstupy a výstupy
 • pripojenie k systémovému zosilňovaču pomocou VM Link
 • napájanie 230 VAC / 24 VDC zálohovým napájacím zdrojom
 • inštalácia do 19" racku
 • EN 54-16
 • automatická záloha v prípade výpadku CPU
 • riadiacej ústredne a rozširujúcich jednotiek
 • 1x 240 alebo 420 W / 100 V
 • možnosť vytvoriť 2-kanálový systém (BGM + hlásenie)
 • napájanie zálohovým zdrojom 24VDC
 • modul VP-200VX pre prenos stavu a audio signálu medzi zosilňovačom a riadiacou ústredňou
 • pre hlásenie zo strany hasičov v núdzových situáciách
 • 3 tlačidlá (s možnosťou rozšírenia o 20 program. tlačidiel)
 • výber zón / LED indikácia stavov
 • prepínač pre núdzové vysielanie do všetkých zón
 • pripojenie až 3 rozširujúcich jednotiek RM-320F
 • systémový softvér umožňuje priradenie funkcií na jednotlivé tlačidlá
 • 10 programovateľných tlačidiel
 • hlásenie s možnosťou smerovania do zón
 • aktivácia vopred nahraných správ
 • pripojenie až 4 rozširujúcich jednotiek RM-210M
 • použitie ako externé miesto hlásateľa až do vzdialenosti 800 m od ústredne
 • 6x výstup 24 VDC (max. 25 A)
 • manažér napájania a dobíjania akumulátorov 2x 12 VDC
 • odporúčaný 1ks pre max. 3ks VM-3000 zariadenia
 • diagnostické prepojenie s ústredňou a rozširovacími zosilňovačmi
 • inštalácia do 19" racku
 • určený pre rozširujúce jednotky napájacích zdrojov VX-200PS
 • max. 3 ks
 • určená pre napájanie VX-2000DS pri vyššom predpokladanom odbere
 • 2 x výstup 29V/7,25A

Príklad zapojenia