Konfiguračný softvér

 • pre návrhy systémových komponentov
 • nastavenie skupín monitorovania
 • tabuľka priorít vysielania
 • zónovanie reproduktorových liniek
 • makrá chovania ústredne
 • núdzové nastavenia
 • denník udalostí

TOA SPV

 • softvér pre návrh TOA reproduktorov a optimalizáciu ozvučenia
 • vyžarovacie diagramy reproduktorov
 • SPL charakteristiky
 • široká databáza reproduktorov
 • merací mikrofón s príslušenstvom, farebný dotykový displej
 • meranie akustického tlaku
 • meranie šumu pozadia
 • meranie zrozumiteľnosti STIPA
 • export meracích protokolov
 • možnosť zápožičky